سی دی کهت مايان به نام اکسير

بالاخره سی دی اکسير کار گروه کهت مايان به دستم رسيد و گويا هنوز کاست آن در بازار پخش وسيع نشده است و ابتدا سی دی آن انتشار پيدا کرده است که بعد از اينکه خوب گوش دادم در موردش صحبت می کنم ..............

/ 0 نظر / 21 بازدید