مصاحبه با مجله بيست ساله ها

خوب هر چی بگم از نگفتن بهتر است بنابر اين سلام .....هفته گذشته از  بر و بچه های  مجله ماهنامه  بيست ساله ها برای مصاحبه با رسپينا آمدند که اگر قول آنها مثل قول مطبوعاتی های رايج نباشد قرار است در اين شماره آن چاپ شود .....نمی خواهم مطالبی را که آنجا گفتم تکرار کنم ولی اگر  قول آنها برای چاپ عملی نشد حتما اين کار را خواهم کرد ......سه نفر که به نظر من نشانه کامل بيست ساله ها بودند چون همه آنها در همين محدوده سنی بيست بودند و شايد عدم تناسب سن ما با آنها مشکلی که ايجاد نکرد هيچ برای من اين ارتباط بين دو نسل متفاوت خيلی هم جالب بود ....

/ 1 نظر / 19 بازدید
respina

11 سال پیش کم زمانی نیست باید چند تا عکس هم به این گزارش اضافه کنم