بابک بيات عزير سفرت خوش!

روز یکشنبه بابک بیات صاحب ژانری در موسیقی پاپ ایران  که خیلی ها آن را با چهره داریوش و ابی می شناسند  در گذشت .......کسی که موسیقی پاپ ایران در کنار نامی همچون واروژان وامدار او خواهد بود ........کسی که بعد از انقلابی ها دوست دارند او را با موسیقی سریال امام رضا یاد کنند و قبل از انقلابی ها با ترانه های داریوش ........ولی برای آنهایی که موسیقی را می شناسند می دانند که این دو موسیقی در حقیقت یک روح واحد بیشتر نداشت و آن تفکر موسیقایی بابک بیات بود.

بابک بیات رفت در حالیکه به اعتقاد من او ظرفیت های بسیار بیشتر از آنچه که عرضه کرد داشت آرزوهای او در وجود پسرانش عازم کشور آنور آب ها شدند تا شاید آنچه که بابک از تحققش دور ماند را عملی کنند ...........اما آیا آنها خاطره پر آفرینش زندگی ایرانی  پدرشان را نیز در آینده  برای ماندگار شدن کارشان در ذهن خواهند داشت ........امید که اینچنین باشد....در هر حال از تلخی رفتن بابک بیات نمی کاهد ایکاش یکصدم آنچه را که بدرقه راه فوتبالیست  هامان میکردیم نثار نبوغ هنرمندانمان کرده بودیم !

خداحافظ بابک سفرت خوش!

/ 1 نظر / 18 بازدید