آلودگی هوا

آلودگی امروز 96/11/17 منجر به تعطیلی مدارس شده است و شاخص آن از 200 عبور کرده است و حتی غیر از ذرات ریز گرد مقیاس مونوکسید کربن هم از حل مجاز خارج شده است. هواشناسی نوید ورود جبهه سردی برای 21 بهمن را داده است که پیش بینی می شود بارش برف را بدنبال داشته باشد . در این خصوص امیدوارم دوباره مسئولین محترم شهرداری تهران و حومه دچار غافلگیری نشوند!!!!1

/ 0 نظر / 55 بازدید