اوهام در کنسرت آلمان

گروه اوهام که به دعوت خانه فرهنگ برلين در يک جشنی به همراه گروه های ديگری همچون دستان و رومی از ايران راهی آلمان شده اند در ۱۵ و ۱۶ و احتمالا يک روز ديگر در سه شهر آلمان به اجرای برنامه پرداختند که بسيار مورد توجه قرار گرفت.اين گروه در پی محروميتش در اجرای زنده و ارائه کاست در ايران با محدوديت های زيادی در داخل کشور روبرو بوده که بيشتر ارتباطش با مخاطبينش از طريق اينتر نت بوده است .برای اطلاعات بيشتر از اين گروه می توانيد به سايت آنها برويد و در مورد شرح کنسرت و عکس های آ»ها نير به لينک برويد.اوهام در كنسرت

/ 1 نظر / 11 بازدید