باسلام به همه آنهايی که ممکن است بعد از گذشت اين همه وقت باز هم اين وبلاگ را چک می کنند ....بايد بگم در طول اين تقريبا ۹ ماه زندگی من تغييرا ت زيادی داشته که نمی گذاشت مطلبی بنويسم ...اما حالا وضعم کمی بهت شد هآنهم نه خيلی زياد ولی خوب می تونم گه گاه اين کار را انجام بدم

در اين مدت بايد بگم خبر های خوبی از دنيای موسيقی بدستم نرسيده ....ذهنم را که جمع می کنم بيشتر مرگ و مير اساتيد ايرانی به يادم می آد

درگذشت فريدون ناصری رهبر ارکستر سنفونيک.......مجتبی مير زاده آهنگساز و تنظيم کننده ......که هر کدام برای خودشان يک مقاله مستقل می خواهند ............

از بازار موسيقی روز ايران هم که مدت هاست دور مانده ام و الحق که کار قابل توجهی هم به بازار نيامده يکی جام تهی که مجموعه کار های قديم فريدون شهبازيان و محمد رضا شجريان است.............و از کارهای پاپ هم فقط کار فرمان فتحعليان کمی نظرم را جلب کرد............و سياوش داخلی يعنی مجتبی کبيری که تنظيم های پدرام کشتکار برايم جالب بود..............مسابقات جديد موزيک زير زمينی هم گويا برای بار ديگر برگزار شده است که اصلا از آن خبری ندارم

امروز قرار است به يک کنسرت در موسسه خوش نهاد پيمان بروم که تنظيم و مديريت کيوان مير هادی  و رهبری فريد مهاجر از کارهای پاپ و راک قديمی مانند استينگ و کويين می باشد که بعد از کنسرت شرح آن را برايتان خواهم نوشت

/ 0 نظر / 14 بازدید