مسابقه موسيقی شروع شد بشتابيد

مسابقه TAMFيا همان فستيوال موسيقی مجله اينترنتی تهران اونيو شروع شد و از ميان ۸۹ کار فرستاده شده ۲۰ کار به انتخاب يک  هيئت ۱۱ نفره که هنوز کسی نمی داند چه کسانی هستند به مرحله مسابقه و مابقی به بخش خارج از مسابقه در سايت به آدرس زير قرار داده شدند که توضيحات کافی را می توانيد در همين آدرس بخوانيد اين مسابقه بنا بر اعلام سايت از روز دوشنبه ۲۵/۷/۸۴ شروع شده است و برای رای دادن به گروه های بخش مسابقه بايد با يک ايميل معتبر  ثبت نام کنيد و شروع به انتخاب کنيد که من هنوز موفق به اين کار نشده ام !

و اما آدرس tehran360.com

/ 0 نظر / 19 بازدید