مشکلات و بیماری های گیاهان آپارتمان

در اینجا می خواهم مشکلاتی که اخیرا در مورد گیاهان داخل تراس و آپارتمانم با آن مواجه شدم با شما در میان بگذارم تا اگر کسی راه حلی میداند لطف کند و این حقیر را مطلع نماید.

عکس حسن یوسف آسیب دیده که برگ هایش سوراخ شده

عکس به نظر شپشک اردآلود که پس از سم پاشی کنفیدور همچنان پابرجاست

تصویری  از فیتونیا که با وجود اینکه گلدان را روی سنگ و در ظرفی پر از آب گذاشته ام همچنان برگ ها ریخته و سرحال نیست در صورتی که فکر می کردم مشکل رطوبت نسبی هوا داشته باشد که قاعدتا باید با این روش حل میشد

عکس یک کاکتوس از نوع اشک تمساح که به نظر می رسد بیماری قارجی داشته باشد خیلی از گیاهان داخل تراسم و این یکی که در داخل بود بخاطر همچین مشکلی از ساقه خشکیدند و نمی دانم برایشان چکار کنم

/ 1 نظر / 25 بازدید