ادغام بم آهنگ و مسافرت رضا مقدس

يک خبری ديروز متوجه شدم که شايد خيلی هم جديد نباشه اما برای من جالب بود گفتم با شما در ميان بذارم و آن اينکه استوديو بم آهنگ که کارهای زيادی در ضبط وعرضه موسيقی در ايران در چند ساله اخير انجام داده بود و من از ميان آنها چند نفری از جمله رامين بهنا   کسری ابراهيمی و رضا مقدس را می شناختم و هسته اوليه آن از بچه های اوليه گروه آويژه به اضافه افرادی مانند ارد انزابی پور و غيره تشکيل شده بود می شناختم اخيرا با   آوا خورشيد که البته نام تجاری شرکت توليد و پخش موسيقی است که از قبل از انقلاب ديگر فعاليت نمی کرده و در حقيقت نام تجاری کتابفروشی بتهوون و کسانی مانند بابک چمن آرا است در هم ادغام شده اند .....که البته از دلايل آن می توان فشار بسيار زياد کار در محيط فعلی که برای بازار موسيقی نمی شود خيلی ريسک کرد شايد باشه و ديگری رفتن رضا مقدس به ديار غربت که اين يکی واقعا من را ناراحت کرد چون او يکی از بچه های واقعا خوب در زمينه صدا برداری و نوازندگی کيبورد بود که حوصله مثال زدنی داشت و اطلاعات خوبش در زمينه صدا برداری را بدون تنگ نظری  و صادقانه در اختيار بقيه می گذاشت ...اميدوارم هر جا باشه خوشحال و سلامت و موفق باشه .....<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

.اما اين قضيه ادغام از لحاظ هايی بد است و از زاويه ديگر خوب ......بد بخاطر اينکه کلنی موسيقی بازان  ايران را باز هم  محدود تر و بدون تنوع افکار می کنه و نظرات تجارتی بچه های بتهوون را در تفکرات هنری مدار  بم آهنگ وارد می کنه  و خوب، از اين نظر که با تفکرات مديريتی چمن آرا و ادغام کار نشر موسيقی و صدا برداری با فعاليت های کنسرت   قدرت تصميم گيری خوبی پيدا می کنه که می تونه کار بم آهنگ را مثل بتهوون موفق بکنه البته اميدوارم به مونو پل شدن بيشتر کار موسيقی منتهی نشه ......................................

/ 0 نظر / 15 بازدید