کسی می داند این بخش سنبله مانند روی درخت گردو در بهار چیست

 سنبله درخت گردو

این سرشاخه هایی که می بینید سرشاخه درخت گردویی است که در باغچه منزلمان در فروردین گرفته ام .تاکنون به این بخش سنبله مانند که در خط الراس درخت است توجه نکرده بودم که مانند گلی اس و بعد از مدتی هم می ریزد .کسی می داند آن چیست و آیا نشانی برای میوه دار شدن درخت است یا نه؟

/ 2 نظر / 18 بازدید