امروز دوشنبه ۱۴/۶/۸۴ اسامی و تعداد کارهای رسيده شده برای مسابقه TAMFاعلام شد که اسامی کارهای رسيده به شرح زير است البته اينکه کدام کار در سايت خواهد بود بعدا در سايت تهران اونيوو اعلام خواهد شد

1\ 127
31\ Canal
61\ Mirage
2\ 2ins+1
32\ Creep
62\ Naeem
3\ ATTO
33\ Daad
63\ Neghaab
4\ Abdi
34\ Darya
64\ Omid
5\ Adham
35\ Desironna
65\ Paani, feat. Siavash
6\ Ahoora
36\ Enchant
66\ Pakzad
7\ Amateurz
37\ Fayyaz
67\ Parazitt
8\ Aphrodite
38\ Ghavidel
68\ Pun
9\ Apocalypse
39\ Halazoon
69\ Puzzle
10\ Arash
40\ Hamen
70\ Qandi
11\ Arashk
41\ Hasht
71\ Raad
12\ Arbabian
42\ Hera
72\ Respina
13\ Arcometics
43\ Hesam
73\ Roken-B
14\ Armin
44\ HichKas
74\ Salome, feat. Shirali
15\ Arsalan
45\ Hora
75\ Sepand
16\ Arya
46\ Hypernova
76\ Shandiz
17\ BM
47\ Jahleh
77\ Siamak
18\ BSVR
48\ Jam
78\ Sina
19\ Bahman
49\ K1
79\ Slow Boat
20\ Ban(s)hee
50\ KPP
80\ Soheil
21\ Baqfar
51\ Khaak
81\ Taboo
22\ Bardia
52\ Kohan
82\ Takhmiri
23\ Behnam
53\ Komeil
83\ Tan Saz
24\ Beikverdi
54\ Kooch Neshin
84\ Tarantists
25\ Bell de Vour
55\ Lord Kavi
85\ Taxi
26\ Big Bang
56\ Mavara
86\ Technicolor Dream
27\ Bijan
57\ Maya
87\ The 11
28\ Bivareh
58\ Maziar
88\ Tisias
29\ Black Blooms
59\ Mehrad
89\ Untitled
30\ Bonny
60\ Milad

/ 0 نظر / 17 بازدید