نتيجه مسابفه موسيقی زير زمينی tamo

سايت tehran360.comكه محل رای گيری برای مسابقه اينترنتی موسيقی زير زمينی ای كه توسط  تهران اونيو و مشاركت چند اسپانسر از جمله چند استوديو تشكيل شده بود ،با گذشت دو ماه از آخرين تاريخ رای گيری هنوز نسبت به اعلام نتايج اقدام ننموده است و اين در حالی است كه علاقمندان اين گروه های زير زمينی و بعضا خود گروه های موسيقی از Messageboardاين سايت برای انتقاد از اين بدقولی مسولين مسابقه بهره می برند.

اقدام تهران اونيو در برگزاری اين مسابقه مانند تلاش سال گذشته آنها جای تقدير و تشكر دارد اما بايد دانست كه برخورد اينچنين غير مسولانه با جوانان علاقمند علاوه بر اينكه تاثيرات مثبت اين تلاش را زير سوال ميبر د بر اضافه شدن سنگينی جو بی اعتمادی قشر جوان نيز تاثير گذار می باشد.كارسال گشته بعنوان يك تلاش مثبت در كارنامه اين سايت باعث شده بود كه طرفداران بسياری برای مسابقه امسال حول محور اين تلاش گرد هم جمع شوند اما تاخير در اعلام نتايج باعث دامن زدن به جو بی اعتمادی به اهداف واقعی دست اندركاران اين رويداد شده است .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

تهران اونيو می تواند و ميبايستی در سايت خود و يا messageboardاين سايت دلايل احتمالی تاخيرات خود را اعلام نمايد تا به اين شايعات پايان دهد بهر حال دست گذاشتن رو احساسات اين گروه از طرفداران كه می توانند از پشتوانه های خوب موسيقی در كشور باشند نمی تواند امر پسنديده ای بشمار آيد  .عدم پاسخگويی از جمله عادت های سيستم های دولتی با سيستم اداری عريض و طويل بوده كه با تغييرات جديد در كشور ادعای برطرف شدن آن می شود ،تكرار اين رويه در ميان دستگاهی كه ادعای خصوصی بودن و به روز بودن را دارد كمی دور از انتظار و عجيب به نظر می رسد .اميدواريم آنچه فكر می كنيم نباشد

 

/ 0 نظر / 18 بازدید